THẠC SĨ

dự kiến tuyển sinh 300 chỉ tiêu

Thời gian tuyển sinh năm 2017

 • ĐỢT 1: 03/01 - 21/05/2017
 • ĐỢT 2: 30/06 - 14/10/2017
THẠC SĨ

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

dự kiến tuyển sinh 3000 chỉ tiêu

Thời gian tuyển sinh năm 2017...

 • Đợt 1: Từ 03/01 đến 31/05/2017
 • Đợt 2: Từ 01/06 đến 20/07/2017
 • Đợt 3: Từ 24/07 đến 05/08/2017
ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

THANH NHẠC - PIANO

dự kiến tuyển sinh 100 chỉ tiêu

Thời gian tuyển sinh năm 2017

 • ĐỢT 1: 03/01 đến 20/07/2017
 • ĐỢT 2: 24/07 đến 16/09/2017
THANH NHẠC - PIANO

LIÊN THÔNG - VB2 CHÍNH QUY

dự kiến tuyển sinh 400 chỉ tiêu

Thời gian tuyển sinh năm 2017

 • ĐỢT 1: 03/01 đến 22/04/2017
 • ĐỢT 2: 21/03 đến 04/08/2017
LIÊN THÔNG - VB2 CHÍNH QUY

VỪA LÀM VỪA HỌC

dự kiến tuyển sinh 1000 chỉ tiêu

Thời gian tuyển sinh năm 2017

 • ĐỢT 1: 03/01 đến 22/04/2017
 • ĐỢT 2: 21/03 đến 04/08/2017
VỪA LÀM VỪA HỌC
line

ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Với lịch sử phát triển hơn 15 năm, Trường Đại học Văn Hiến là một thương hiệu giáo dục uy tín, đào tạo có chất lượng về các ngành Kinh tế; Du lịch; Kỹ thuật; Khoa học xã hội & Nhân văn tại khu vực phía Nam và trong cả nước. ...