Tư vấn qua Skype

Tư vấn viên 1

Tư vấn viên 2

Tư vấn viên 3

Tư vấn viên 4

Trang tin tuyển sinh VHU

Mã trường: DVH - Hotline: 18001568

 1. THẠC SĨ

  THẠC SĨ
 2. ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

  ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
 3. THANH NHẠC – PIANO

  THANH NHẠC – PIANO
 4. LIÊN THÔNG – VB2 CHÍNH QUY

  LIÊN THÔNG – VB2 CHÍNH QUY
 5. VỪA LÀM VỪA HỌC

  VỪA LÀM VỪA HỌC

Đại học - Cao đẳng

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017

Trường Đại học Văn Hiến thông báo lịch học, học kỳ 1 năm học 2016-2017, áp dụng cho sinh viên khóa tuyển sinh đợt 1 năm 2016 như sau:...

Liên Thông Chính Quy

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Văn Hiến thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng...

Văn bằng 2

Trường Đại học Văn Hiến thông báo tuyển sinh văn bằng 2 đợt 1 năm 2016 như sau:...

Vừa học vừa làm

Trường Đại học Văn Hiến thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 như sau...

Sau đại học

Hội đồng Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2016, trường Đại học Văn Hiến thông báo Lịch thi & Thời gian nhận giấy báo...