Tư vấn

Trang tin tuyển sinh VHU

Mã trường: DVH - Hotline: 18001568

TIN MỚI

Đại học - Cao đẳng

Thí sinh được đăng ký tối đa 6 nguyện vọng

Trước thắc mắc về việc theo phương án xét tuyển ĐH, CĐ 2015, mỗi thí sinh được lựa chọn bao nhiêu trường để xét tuyển...

Liên Thông Chính Quy

Danh sách thí sinh dự thi Liên thông, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học đợt tháng 11/2014...

Văn bằng 2

Danh sách thí sinh dự thi Liên thông, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học đợt tháng 11/2014...

Vừa học vừa làm

Danh sách thí sinh dự thi Liên thông, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học đợt tháng 11/2014...

Sau đại học

Chuyên ngành Văn học Việt Nam, Khoá II, năm 2014...