Tư vấn trực tuyến

line
13 Thang 02 2019

Số điện thoại tư vấn trực tuyến giải đáp thông tin tuyển sinh về các ngành nghề đào tạo:

Khoa

Số điện thoại

Du lịch

0961530333

0976320333

Kinh tế

0961620333

0971760333

Kỹ thuật – Công nghệ

0964630333

0971380333

Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

0971360333

0978570333

Xã hội nhân văn

0964430333

0971650333

Nông nghiệp

0971630333

Nghệ thuật

0971830333

TT. Tuyển sinh – Truyền thông

0967480333

0964320333

0964390333

Thạc sĩ

0967490333