1 ngành xét 2 khối, sinh viên học khác nhau?

line
26 Thang 05 2016
Nếu 1 ngành xét cả 2 khối A1 và A, khi đậu vào có sự phân biệt nào không? Sinh viên hai khối học giống hay khác nhau?

1-nganh-xet-2-khoi-sinh-vien-hoc-khac-nhau

Hiện nay, ngoại trừ nhóm ngành y dược, hầu hết các trường đều tuyển ít nhất hai tổ hợp cho một ngành đào tạo. Một số trường tuy tuyển nhiều tổ hợp nhưng xác định môn thi chính (chẳng hạn môn toán).

Việc tuyển sinh nhiều tổ hợp nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có thế mạnh ở các môn khác nhau có thể lựa chọn tổ hợp mình có thế mạng nhất để xét tuyển. Khi trúng tuyển, tất cả sinh viên đều học một chương trình như nhau, không phân biệt sinh viên đó xét tuyển bằng tổ hợp nào.Về cơ bản, chương trình đào tạo dành cho các sinh viên là giống nhau, không có sự phân biệt. Hiện nay các trường đào tạo theo tín chỉ nên ngoài các môn bắt buộc giống nhau, sinh viên có thể đăng ký học các môn tự chọn. Đây là sự khác biệt giữa các sinh viên cùng ngành.

Thông tin xét tuyển thí sinh xem chi tiết tại đây: http://tuyensinh.vhu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dh-cd-chinh-quy-dot-2-2016/

Theo Kenh tuyen sinh

Góp ý