Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017

line
09 Thang 05 2016
Trường Đại học Văn Hiến thông báo lịch học, học kỳ 1 năm học 2016-2017, áp dụng cho sinh viên khóa tuyển sinh đợt 1 năm 2016 như sau:

TT

Mã LHP

Tên HP

SốTC

MãGV

Họ và têngiảng viên

Thứ

Tiết

Phòng

Thời gian học

1

MCA02201

Tiếng Anh 1

3

Trần Tín Nghị

Thứ Tư

1-3

BPH109

18/05/2016 -> 06/07/2016

Thứ Năm

1-3

BPH109

18/05/2016 -> 06/07/2016

2

MCA06201

Pháp luật đại cương

2

05002

Phạm Quốc Hưng

Thứ Ba

1-5

BPH112

17/05/2016 -> 21/06/2016

3

MCA06401

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

2

05006

Nguyễn Hữu Vượng

Thứ Hai

7-11

BPH105

16/05/2016 -> 20/06/2016

Ghi chú:
'- Giờ học:  '+ Sáng: Tiết 1 đến 3: từ 7h00' đến 9h30'; Tiết 1 đến 5: từ 7h00' đến 11h20'.
                      '+ Chiều: Tiết 7 đến 11: từ 12h30' đến 16h50'.
'- Địa điểm học: 624 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QLĐT
             ( Đã ký)
 
         Lê Sĩ Hải 
Góp ý