Thông báo Lịch thi & Thời gian nhận giấy báo dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

line
24 Thang 05 2016

Hội đồng Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2016, trường Đại học Văn Hiến thông báo Lịch thi & Thời gian nhận giấy báo dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016, chuyên ngành Quản trị kinh doanh như sau:

1.    Nhận giấy báo dự thi

Thời gian: Từ ngày 26 tháng 5 đến hết ngày 27 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính: Sáng: từ 08h00'-11h00'; Chiều: từ 13h30'-16h30').

Địa điểm: Phòng Tuyển sinh, cơ sở 624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc nhận lúc phổ biến Quy chế thi.

2.    Lịch phổ biến Quy chế thi

Thời gian: Lúc 09h00' ngày 28/5/2016.

Địa điểm: Phòng BPH109, cơ sở 624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.     Lịch thi tuyển sinh

 

Stt

Môn thi tuyển

Ngày thi

Thời gian thi

Phòng thi

Số báo danh

Ghi chú

1

Kinh tế học

28/5/2016

13h30'->16h30’

BPH105BPH107

BPH109BPH108

VHU.QT.001 -> 038VHU.QT.039 -> 076

VHU.QT.077 -> 114VHU.QT.115 -> Hết

 

 

  

2

Quản trị học

29/5/2016

08h00'->11h00’

BPH105BPH107

BPH109BPH108

VHU.QT.001 -> 038VHU.QT.039 -> 076

VHU.QT.077 -> 114VHU.QT.115 -> Hết

3

Tiếng Anh

29/5/2016

13h30'->16h30’

BPH105BPH107

BPH109BPH108

VHU.QT.001 -> 038VHU.QT.039 -> 076

VHU.QT.077 -> 114VHU.QT.115 -> Hết

 4.  Địa điểm thi: 624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút: Sáng: 07h30', Chiều: 13h00'; Khi dự thi mang theo Giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

 

Góp ý