THANH NHẠC - PIANO

dự kiến tuyển sinh 100 chỉ tiêu

Thời gian tuyển sinh năm 2019

 • ĐỢT 1: 01/01 đến 04/07/2019
 •         ĐỢT 1 (Bổ sung): 05/07 đến 30/07/2019
 • ĐỢT 2: 31/07 đến 15/09/2019
THANH NHẠC - PIANO

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

dự kiến tuyển sinh 3000 chỉ tiêu

Thời gian tuyển sinh năm 2019

 • Đợt 1: Từ 01/01 đến 31/05/2019 Đợt 4: Từ 21/07 đến 02/08/2019
 • Đợt 2: Từ 01/06 đến 10/07/2019 Đợt 5: Từ 03/08 đến 12/08/2019
 • Đợt 3: Từ 11/07 đến 20/07/2019 Đợt 6: Từ 13/08 đến 31/08/2019
ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

THẠC SĨ

dự kiến tuyển sinh 300 chỉ tiêu

Thời gian tuyển sinh năm 2019

 • ĐỢT 1: 01/01 - 31/05/2019 (Khác ngành)
 •         ĐỢT 1: 01/01 - 01/07/2019 (Đúng ngành)
 • ĐỢT 2: 02/07 - 22/11/2019

  

THẠC SĨ

LIÊN THÔNG - VB2 CHÍNH QUY

dự kiến tuyển sinh 250 chỉ tiêu

Thời gian tuyển sinh năm 2019

 • ĐỢT 1: 01/01 đến 10/07/2019
 • ĐỢT 2: 11/07 đến 15/11/2019

 

LIÊN THÔNG - VB2 CHÍNH QUY
line

ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Trường Đại Học Văn Hiến được thành lập theo quyết định số 517/TTg ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ hoạt động theo mô hình trường dân lập. Với mong muốn vươn tới văn hóa, tri thức, lưu giữ truyền thống hiếu học và đào tạo nhân tài cho xã hội,...