Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh liên thông - văn bằng 2, đợt 1 năm 2019

line
22 Thang 03 2019
     Trường Đại học Văn Hiến thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học chính quy và tuyển sinh văn bằng 2, đợt 1 năm 2019 như sau:
1. Thời gian và địa điểm đăng ký xét tuyển
   - Nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/05/2019
   - Dự kiến ôn tập: Từ ngày 18/05 đến ngày 23/05/2019.
   - Thi tuyển: Ngày 25&26/05/2019.
   - Địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển: Trường Đại học Văn Hiến - Số 624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Nội dung khác
   Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 115/TB-ĐHVH ngày 15/01/2019 về việc tuyển sinh liên thông, văn bằng 2, đợt 1 năm 2019. 
   Thí sinh vui lòng xem thông tin chi tiết về tuyển sinh của trường Đại học Văn Hiến tại website http://tuyensinh.vhu.edu.vn/
   Tổng đài tư vấn tuyển sinh 18001568.  Email: tuyensinh@vhu.edu.vn