Hồ sơ đăng ký xét tuyển/dự thi 2019

line
14 Thang 02 2019

HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG CHÍNH QUY GỒM:

1. Đơn xin xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn Hiến tải TẠI ĐÂY

2. Bản photo Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương  áp dụng cho với thí sinh đã tốt nghiệp trước 2018 (Đối chiếu bảng gốc trong trường hợp sử dụng bảng Photo;

3. Bản photo học bạ THPT (Đối chiếu bảng gốc trong trường hợp sử dụng bảng Photo);

4. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

5. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

6. 02 ảnh cỡ 3×4, mới chụp trong 6 tháng trở lại.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ GỒM:

1. Đơn đăng ký dự thi theo mẫu của Trường tải TẠI ĐÂY

2. Sơ yếu lí lịch tải TẠI ĐÂY

3. Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học (Đối chiếu bảng gốc trong trường hợp sử dụng bảng Photo)

4. Bản sao bảng điểm (02 bản) (Đối chiếu bảng gốc trong trường hợp sử dụng bảng Photo)

5. Bản sao Giấy chứng nhận đối  tượng ưu tiên (nếu có)

6. Hai ảnh màu mới chụp (cỡ 3×4)

7. 02 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc có dán tem

8. Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI LIÊN THÔNG, VB2 GỒM:

1. Đơn đăng ký thi tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn Hiến; tải TẠI ĐÂY

2. Bản photo Bằng tốt nghiệp (Đối chiếu bảng gốc trong trường hợp sử dụng bảng Photo);

3. Bản photo Bảng điểm toàn khóa (Đối chiếu bảng gốc trong trường hợp sử dụng bảng Photo);

4. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

5. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

6. 02 ảnh cỡ 3×4, mới chụp trong 6 tháng trở lại.