Thời khóa biểu - khóa tuyển sinh năm 2018 - Liên thông

line
29 Thang 06 2018

THỜI KHÓA BIỂU

Tên HP

Số TC

Loại HP

Lớp

SL

Tên Cán Bộ Giáng Dạy

Thứ

Tiết

Phòng

Thời gian học

Quản trị nhân sự

3

Lý thuyết

183A03

26

Khoa Kinh tế

Thứ Hai

12->15

BPH013

02/7/2018

Kỹ năng hành chính văn phòng

3

Lý thuyết

183A03

26

Khoa Kinh tế

Thứ Tư

12->15

BPH013

04/7/2018

Văn hiến việt nam

3

Lý thuyết

183A03

26

Khoa KHXN&NV

Thứ Sáu

12->15

BPH013

06/7/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 GHI CHÚ:

Tiết: 12->15: Từ 17h50' -> 21h20' 

Phòng: BPH013 Cơ sở 624 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM